In het centrum van je wezen vind je het antwoord; je weet wie je bent en je weet wat je wilt.

Zoeken

Nieuwsbrief

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Iedereen (jong en oud) heeft wel eens een moeilijke periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, schulden, ontslag, spanningen thuis, op school of in een relatie. Steun van anderen is dan belangrijk. Maar soms is die steun niet genoeg of niet aanwezig. Veel mensen vinden dan zelf de weg naar hulp zoals bij voorbeeld naar coach en counsellor Carla van Hemert, maar sommigen nemen geen contact op met een coach of counsellor …

In zo’n geval kunnen zorgen verergeren en leiden tot ernstige problemen. Om dat in Prins Alexander in Rotterdam (waar mijn praktijd ook is gevestigd) te voorkomen hebben we de kracht’ van alle bewoners, verenigingen, organisaties & bedrijven hard nodig!


Wat doe je als je je zorgen maakt om iemand in de buurt, je winkel of op de vereniging? En je ziet dat het hem of haar niet lukt om hulp te krijgen. Kom je in actie? Help je of zie je dat (om begrijpelijke redenen) niet zitten? Maar wat als de situatie verergert? Neem dan vroegtijdig contact op met het Contactpunt Vroegsignalering! Dat is er voor advies of om een bewoner aan te melden voor een huisbezoek. Tijdens zo’n huisbezoek wordt samen met de bewoner onderzocht wat er speelt en hoe problemen kunnen worden aangepakt. Degene die het signaal afgeeft wordt daarbij overigens niet bekend gemaakt.

Wat dan?

Soms duurt het even voor dat iemand openstaat voor contact. Dan zijn zij bij buurwerk vasthoudend. Soms kunnen ze mensen snel en met eenvoudige oplossingen weer op weg helpen. Bijvoorbeeld door ze in contact te brengen met voorzieningen en activiteiten in de buurt. Of ze te koppelen aan een maatje. Maar als dat nodig is, leggen ze contact met de reguliere hulpverlening. Zo krijgen mensen de ondersteuning of zorg die ze nodig hebben!

Met welke signalen kunt u terecht?

Bij contactpunt vroegsignalering kunt u melding maken van mensen, woonachtig in Prins Alexander, die geen hulp vragen maar waarvan u vermoedt dat zij die wel nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Psychiatrie
  • Opvoedproblemen
  • Verslaving
  • Sociaal isolement
  • Vervuiling
  • Overlast
  • Maatschappelijke/sociale problemen (bijv. schulden, radicalisering, laaggeletterdheid, overbelaste mantelzorger, enz.)

Waar kunt u terecht?

Team vroegsignalering Buurtwerk via telefoon 010 – 455 37 99 op werkdagen 09.00 tot 17.00 uur of via het contactformulier op de website via de link:  www.buurtwerk.nl/rotterdam/vroegsignalering


Met elkaar maken we het verschil, hoe groot of hoe klein dan ook!


Contact   06 102 88 777 info@coach-counsellor.nl
Gerelateerde pagina's[+]
Gerelateerde pagina's[-]