De beste en mooiste dingen in de wereld beleef je niet door ernaar te kijken of ze aan te raken. Je voelt ze met je hart.

Zoeken

Nieuwsbrief

Geweld huiselijke kring

Vermoed je mishandeling in je omgeving? Kijk wat je kunt doen

De campagne ‘Een veilig thuis. Daar maak je je toch sterk voor?’ richt zich op het tegengaan van huiselijk geweld. Terugkerende zegswijze is ‘Geweld in huiselijke kring stopt nooit vanzelf’.

Doel van de campagne
De campagne is bedoeld voor slachtoffers, plegers en omstanders de boodschap ‘mishandeling stopt nooit vanzelf’ te communiceren. De campagne roept mensen op om hulp en advies te zoeken wanneer ze te maken hebben met kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld. Ze kunnen terecht bij een AMK of steunpunt huiselijk geweld.

De campagne start met het onderwerp kindermishandeling. Later dit jaar worden spotjes uitgezonden over ouderenmishandeling en huiselijk geweld.

De campagne bestaat onder meer uit: tv commercials; radio commercials en de website www.vooreenveiligthuis.nl.

Geweld thuis
Kindermishandeling, ouderenmishandeling en huiselijk geweld; het stopt nooit vanzelf. Tegen al deze vormen van geweld in huiselijke kring kun je iets doen, hoe moeilijk dat ook is. Op deze website vindt je meer informatie, hoe je signalen kunt herkennen en hoe je zelf actie kunt ondernemen. Omdat iedereen het verdient om zich veilig te voelen in zijn of haar eigen huis.

Wat is huiselijk geweld?
In Nederland wordt jaarlijks een miljoen mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk geweld. Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of psychisch.

Wat is kindermishandeling?
Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld. Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Bijvoorbeeld ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen. Vaak doen ouders dit omdat ze niet goed weten hoe ze met hun kinderen om moeten gaan. Dit noemen we opvoedonmacht. Maar soms zijn kinderen op een andere manier slachtoffer. Bijvoorbeeld als ze slachtoffer zijn van seksueel misbruik, of getuige zijn van huiselijk geweld.

Wat is ouderenmishandeling?
Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners. Vaak begint het klein; stevig beetpakken als iemand niet luistert. Of eigen boodschappen doen van de ander zijn huishoudgeld. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Een glijdende schaal, waarbij zowel de pleger als het slachtoffer zo hun eigen excuses hebben om de mishandeling niet te willen zien.

Wat zijn signalen?
Mishandeling is moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die je kunnen opvallen. Stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag. Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven. Maar ook een onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet. Of iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. Of mishandeling of verwaarlozing van een huisdier: ook dat kan een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin.

Bij ouderen kun je denken aan een oudere die er slecht verzorgd uitziet, blauwe plekken op vreemde plaatsen heeft, somber en lusteloos gedrag vertoont, of angstig en schrikachtig gedrag, of onderdanig gedrag naar de verzorgende.

Dit kunnen allemaal signalen zijn dat het bij een gezin thuis of met een oudere niet goed gaat. En dit zijn maar een paar voorbeelden. Bedenk je dat elk geval uniek is, en ga op je gevoel af als je denkt dat er iets niet klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis. Je kunt altijd iets doen.

Wat kan ik doen?
Praten helpt echt, want het zet iets in gang. Je kunt praten met een ander, of met degene waar je je zorgen over maakt. Het kan moeilijk zijn om erover te praten. Maar bedenk wel: als je niks doet, verandert er zeker niks. Je hoeft dit niet alleen te doen. Er zijn goeie hulpverleners die gespecialiseerd zijn in huiselijk geweld. Zij weten waar je terecht kunt voor alle hulp en advies die je nodig hebt.

Gaat het bij je thuis niet goed? Kijk wat je kunt doen.

Contact   06 102 88 777 info@coach-counsellor.nl
Gerelateerde pagina's[+]
Gerelateerde pagina's[-]