Je leven is de som van de dingen waar je aandacht aan besteedt.

Zoeken

Nieuwsbrief

Tarieven / kosten en voorwaarden

Bij (zakelijke) afspraken horen ook algemene leveringsvoorwaarden.
Daarnaast hanteert Van Hemert ook de Ethische Code en de gedragscode zoals die zijn voorgeschreven aan leden van de ABvC. Van Hemert heeft geen ABvC lidmaatschap maar volgt wel intervisie met ABvC-leden èn hanteert de gedragscode. 

Alle gehanteerde en van toepassing zijnde voorwaarden zijn vanaf de pagina te downloaden.
U mag ons natuurlijk ook mailen en om toezending van de leveringsvoorwaarden vragen. Die ontvangt u dan per email in pdf-formaat. 

Ik werk tegen een achtergrond waarin de ethische code, de Nederlandse wetgeving en normen en waarden een belangrijke rol spelen. Ik ben gehouden aan deze code. Dit betekent onder andere dat ik geheimhoudingsplicht heb over zowel de persoon die hulp vraagt als over de inhoud van de gesprekken.

 

Openingstijden (met ingang van 1 januari 2022)

Gesprekken zijn uitsluitend mogelijk na het maken van een afspraak. 
Er is nog maar beperkte beschikbaarheid wegens doorlopende afspraken. 

Donderdag 09.00 - laatste afspraak om 18.30 uur.
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur

Praktijk is gesloten zaterdag t/m woensdag.
 

Tarief

1-op-1 coaching | counselling | hypnotherapie (gesprek met 1 persoon)
€ 65 gesprek van 1 uur
€ 80 gesprek van 1,5 uur. 


relatiecoaching prijs per stel / echtpaar (en ook individueel relatie-consult tijdens traject)

€   90 gesprek van 1 uur
€ 110 gesprek van 1,5 uur. 

De gesprekken dienen direct te worden afgerekend. Dat kan bij vooruitbetaling per bank, contant of per pin.

Contact   06 102 88 777 info@coach-counsellor.nl
Gerelateerde pagina's[+]
Gerelateerde pagina's[-]