De beste en mooiste dingen in de wereld beleef je niet door ernaar te kijken of ze aan te raken. Je voelt ze met je hart.

Zoeken

Nieuwsbrief

Achtergrond | Van Hemert Communicatie

Van Hemert Communicatie is in 2007 opgericht door Carla van Hemert (1963). 

Carla heeft meer dan 35 jaar ervaring op HRM-, support- en managementgebied.
Haar interesses, werkervaring en kwaliteiten heeft ze professioneel omgezet met een snel groeiende praktijk als gevolg. De werkervaring is opgedaan in het bedrijfsleven binnen commerciële (inter)nationale organisaties. Veelal in ondersteunende functies met regelmatig ook "eigen" medewerkers. Ze heeft daarin o.a. ervaring opgedaan met verandertrajecten op diverse niveaus. Carla van Hemert

Carla was èn is veel met communicatie bezig en heeft meerdere keren geassisteerd bij het opzetten van bedrijven. Vele jaren heeft ze veelvuldig (ook) werkzaamheden verricht op HRM gebied. Vanzelfsprekend heeft Carla een opleiding tot coach/counsellor gevolgd. In 2011 is hier het diploma van hypnotherapeut aan toegevoegd. De praktijk is actief sinds 2007.

 


 

(Na)scholing, intervisie etc.

Minimaal zes keer per jaar volgt Carla intervisie. Dit is intra-collegiaal overleg waarbij vakgenoten een beroep doen op hun collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het doel is de eigen analytische en probleemoplossend vermogens nog verder te ontwikkelen. Iedere professional dient regelmatig intervisie te volgen.

 

Buurtbemiddeling 

Carla was in de jaren 2007 - 2013 ook werkzaam als buurtbemiddelaar. Zij zette zich hierbij een aantal uren per maand vrijwillig in voor het oplossen van (buren)conflicten. Buurtbemiddeling wil bewoners in staat stellen om, met behulp van een bemiddelingsteam, hun onderlinge conflicten op te lossen. buurtbemiddeling_Rotterdam
Buurtbemiddeling kan beschouwd worden als instrument om de contacten tussen buurtbewoners te verbeteren, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Buurtbemiddeling verlicht aantoonbaar taken van politie of woonconsulenten van corporaties. 

 

 

Rotterdamse Douwers

Zoals deze organisatie het verwoordt: dat is een Rotterdammer die, belangeloos, uit betrokkenheid, zijn netwerk, talent en vaardigheden inzet om een jongere een duwtje in de rug te geven door samen met deze jongere en dus met vereende krachten de Rotterdamse handen uit de mouwen te steken opdat deze jongere zijn weg of op z’n minst wat structuur terugvindt, en die er niet voor terugdeinst om zo nodig wat te douwen tegen ontoegankelijke organisaties, ambtelijke molens of zich achter pantserglas verschuilende incassobureaus. Carla is sinds september 2019 Rotterdamse Douwer.

 

Soms zijn kleine dingen groot genoeg (Carla)

Carla's visie (inzake zaken) is dat in het bedrijfsleven alles uiteindelijk vooral draait om de mens want zonder een gezonde en zich goed op zijn plaats voelende medewerk(st)er begin je als werkgever niets.

 

Extra scholing 

Carla volgt regelmatig (kortdurige) scholing. Ook het zelf gecoached worden en het volgen van supervisie en intervisie behoort tot de vorming van een kwalitatieve coach en counsellor. 

 

MVO 

Van Hemert Communicatie en Carla van Hemert vinden het belangrijk maatschappelijk verantwoord te ondernemen en sociaal betrokken te zijn èn blijven bij de gemeenschap.

Contact   06 102 88 777 info@coach-counsellor.nl
Gerelateerde pagina's[+]
Gerelateerde pagina's[-]